آیکون شماره تماس 09380746868

همه از یک خط استفاده کنن!

خط تلفن اینترنتی یا سیپ ترانک

ویژگی افزایش کانال و عدم نیاز به سیم کشی دو عامل جذاب خط تلفن اینترنتی یا همان سیپ ترانک SIP Trunk است. شما می توانید یک شماره تلفن ثابت را با قابلیت استفاده همزمان پرسنل سفارش دهید. تعداد کانال خط تلفن اینترنتی متناسب با حجم تماس شرکت شما قابل خرید است.
قابلیت افزایش کانال خط تلفن اینترنتی شما را از هر خط تلفن دیگر بی نیاز می کند. همچنین عدم نیاز به سیم کشی شما را از وابستگی به مکان خارج می کند. برای داشتن خط تلفن اینترنتی با این جذابیت نیاز به بستر مناسب اینترنت دارید که بزرگترین چالش آن به شمار می آید.
تماس همزمان با خط تلفن اینترنتی
مزیت خط تلفن اینترنتی به خط آنالوگ

مزیت خط تلفن اینترنتی به خط آنالوگ

تماس همزمان و از بین بردن محدودیت مکانی دو مزیت بارز خط تلفن اینترنتی است. برخلاف خط آنالوگ بدون سیم کشی از مرکز مخابرات تا محل شما فقط با داشتن اینترنت، خط تلفن دایر می شود. برای اتصال خط تلفن اینترنتی به مرکز تلفن ویپ VoIP به مبدل ویپ نیاز نیست و هزینه آن ذخیره می شود.

قابلیت تماس همزمان خط تلفن اینترنتی خیال شما را از تبلیغات راحت می کند. در خط آنالوگ برای افزایش ظرفیت تماس شماره جدید خریداری می شود اما خط تلفن اینترنتی ظرفیت مورد نیاز را روی یک شماره تامین می کند. یعنی چندین کاربر بطور همزمان از یک خط تلفن اینترنتی استفاده کنند بدون آنکه مشغول شود.

مزیت خط تلفن اینترنتی

  • عدم وابستگی به مکان
  • استفاده همزمان پرسنل از یک شماره تلفن
  • سازگار با مرکز تلفن اینترنتی
  • کاهش هزینه